Hỗ trợ tối đa 5 tệp, mỗi tệp có kích thước 10M. được
Turboo Euro Technology Co., Ltd. 86-0755-89587999 sales1@turbooeuro.com

Hệ thống sinh trắc học nhận dạng khuôn mặt

Nhận báo giá
chất lượng Hệ thống sinh trắc học nhận dạng khuôn mặt Dịch vụ
Nhà - Thể loại - Hệ thống sinh trắc học nhận dạng khuôn mặt
sản phẩm mới nhất

Sản phẩm của chúng tôi được bán trên toàn thế giới. Bạn có thể yên tâm về toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm của chúng tôi.