Gửi tin nhắn

chúng tôi đang cố gắng làm điều tốt nhất cho khách hàng của mình!

April 12, 2023

trường hợp công ty về [#varname#]

Nhà máy Veikong áp dụng nền tảng thử nghiệm tự động tiên tiến để đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng.Mỗi sản phẩm của chúng tôi đều phải trải qua thử nghiệm nhiệt độ cao, thử nghiệm phần mềm, thử nghiệm bên ngoài và sử dụng.Để đảm bảo chắc chắn về tiêu chuẩn chất lượng, chúng tôi sẽ không chỉ kiểm tra bằng máy móc mà còn cả con người.Từ lắp ráp đến đóng gói, chúng tôi đang cố gắng làm điều tốt nhất cho khách hàng của mình!